(UP/II-296/20) – odobren je pristup popisu svih korisnika kredita koje je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kreditirala u razdoblju od 1. do 29. veljače 2020. godine, uz iznose kredita.

Korisnik je od HBOR-a zatražio popis svih korisnika kredita/primatelja leasinga/zajmoprimca i slično koje je HBOR kreditirao u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2020. godine, uz iznose kredita.

HBOR je rješenjem uskratio pristup zatraženim informacijama jer je zatražena informacija bankovna tajna te zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, a također jer  žalitelj zloupotrebljava pravo na pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje je poništio rješenje HBOR-a te je korisniku omogućio pristup zatraženim informacijama.

U žalbenom postupku je utvrđeno kako se žaliteljevim zahtjevom traže informacije koje se odnose na raspolaganje javnim sredstvima koje moraju biti dostupne svakome, pa ne postoji mogućnost uskrate pristupa informaciji zbog postojanja ban kovne tajne, odnosno ograničenja iz članka 15. stavka 2. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama  niti ograničenja zbog zaštite osobnih podataka iz članka 15. stavka 2. točke 4. navedenog Zakona.

Pored toga, javni interes za informacijama o dodijeljenim javnim sredstvima nadilazi eventualno opterećenje redovitog rada tijela javne vlasti, stoga u takvim slučajevima ne postoji ni mogućnost zlouporabe prava na pristup informacijama.

HBOR je protiv rješenja Povjerenika za informiranje pokrenuo upravni spor koji je okončan na način da je Visoki upravni sud RH odbio tužbeni zahtjev kao neosnovan i potvrdio odluku Povjerenika za informiranje.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=2663

Navedeno stajalište je potvrđeno u većem broju presuda Visokog upravnog suda RH, dostupnih na tražilici odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje – TOM.