(UP/II-589/2019.) – odobren pristup informaciji zaštićenoj zakonom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, na način da je djelomično odobren pristup preslikama natječajne dokumentacije i dokumentacije koju su priložili  izabrani kandidati, a odbijen u pogledu kandidata koji nisu izabrani.

Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio od trgovačkog presliku natječajne dokumentacije primljenih kandidata na natječaju za popunu radnih mjesta vozača autobusa objavljenog na Internet stranici trgovačkog društva te preslike kriterija bodovanja odabranih kandidata.

Tijelo javne vlasti je prvostupanjskom odlukom odbilo zahtjev za pristup informacijama korisnika pozivajući se na zaštitu osobnih podataka.

U žalbenom postupku Povjerenik za informiranje je utvrdio kako je žalba korisnika djelomično osnovana te je stoga poništio prvostupanjsko rješenje i sam riješio zahtjev primjenom odredbe članka 25. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama te članka 117. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku na način da je djelomično odobrio pristup informacijama.

Naime, u postupku je utvrđeno da se korisniku može djelomično odobriti pristup informacijama primjenom odredbe članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavom natječajne dokumentacije iz koje su vidljiva imena i prezimena izabranih kandidata te njihove kvalifikacije i radno iskustvo kao i činjenica posjedovanja traženih potvrda i isprava, jer će izabrane osobe biti plaćene iz javnih sredstava, a da bi dostava drugih osobnih podataka tih osoba predstavljala nepotrebno zadiranje u njihov privatni život. U odnosu na podatke o imenu i prezimenu te natječajnoj dokumentaciji kandidata koji su bili u evaluacijskom postupku slijedom predmetnog javnog poziva u žalbenom je postupku utvrđeno kako ne preteže javni interes za dostupnošću navedenih informacija, s obzirom da te osobe nisu bile izabrane i neće biti plaćene iz javnih sredstava.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici: https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=2330