Vlada Republike Hrvatske usvojila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020. godine. na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine. Novim Akcijskim planom predviđena je provedba 15 mjera i 48 provedbenih aktivnosti koje će se do kraja kolovoza 2020. godine provoditi u 5 ključnih područja, i to na području transparentnosti, otvorenosti, sudjelovanja građana/civilnoga društva u procesima izrade propisa i akata, provedbe i praćenja javnih politika, provedbe ciljeva Partnerstva za otvorenu vlast na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te održivosti inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

U provedbi aktivnosti i mjera Akcijskog plana aktivno sudjeluje i Povjerenik za informiranje, kao nositelj ili kao sunositelj ukupno 16 mjera, u okviru kojih je planirano provesti preko 50 aktivnosti usmjerenih na jačanje transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti, te objavu i ponovno korištenje otvorenih podataka.