Nakon pregleda praćenja usklađenosti s obvezama koje propisuju članci 10. (proaktivna objava), 11. (provedba savjetovanja s javnošću) i 12. (osiguravanje javnosti rada) Zakona o pravu na pristup informacijama od strane JLP(R)S s područja Bjelovarsko-bilogorske i Brodsko-posavske županije, Povjerenik za informiranje proveo je analitičko praćenje internetskih stranica 37 jedinica s područja Primorsko-goranske županije.

Praćenjem je utvrđeno da su jedinice proaktivno objavile 60,8% praćenih informacija. Pri tome se kao apsolutno najbolji primjer prakse ne samo među praćenim jedinicama s područja Primorsko-goranske županije, već i među svim ostalim dosad praćenim jedinicama s područja 17 županija u RH, predstavlja Grad Rijeka, s gotovo maksimalnim brojem bodova i isticanjem u svakom praćenom segmentu, odnosno svakoj pojedinoj kategoriji te načinu objave informacija, dokumenata i skupova podataka sukladno ZPPI-ju. Rijeka ispunjava sve zakonske obveze te drugim jedinicama može poslužiti kao ogledni primjer u proaktivnoj objavi informacija, provedbi savjetovanja s javnošću na zasebnom portalu i osiguravanju javnosti sjednica, uključujući objavu informacija o javnim uslugama na zasebnom portalu, objavu skupova podataka pogodnih za ponovnu uporabu na posebnom portalu otvorenih podataka i objavu informacija u svrhu ostvarenja financijske transparentnosti.

Druge jedinice koje su ostvarile visoke rezultate objavom većine propisanih informacija su Županija i Općina Punat te Grad Crikvenica, s preko 80% objavljenih informacija. Također, čak 11 lokalnih jedinica objavilo je između 70 i 80% praćenih informacija, čime se županija u cjelini istaknula naspram nekih drugih praćenih županija, s čijeg je područja puno manji broj jedinica ostvario takve prosječne rezultate zbog objave dvije trećine praćenih informacija.

S druge strane, lokalne jedinice koje su ostvarile najlošije rezultate, odnosno na čijim je internetskim stranicama objavljen manji dio praćenih informacija, manje od 40%, su općine Lokve, Mrkopalj i Brod Moravice (samo 15,7%). Manje od 50% (odnosno, između 40 i 50%) praćenih informacija u prosjeku je objavilo još devet jedinica lokalne samouprave, koje trebaju više napora usmjeriti na usklađivanje sa zakonskim obvezama i otvaranje prema korisnicima u smislu proaktivne transparentnosti ostvarene putem internetskih stranica, koje su u suvremeno doba, prvo polazište i izvor informacija za sve građane i pravne osobe.

Sve rezultate po točkama članka 10., uključujući članke 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 4/2020. – Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Primorsko-goranska županija.