S ciljem olakšavanja provedbe postupka po zahtjevu za pristup informacijama kojim se traže informacije koje su klasificirane stupnjem tajnosti podataka, Povjerenik za informiranje izradio je Smjernice o pristupu informacijama i klasificiranim podacima.

Izrada Smjernica jedna je od aktivnosti (br. 47) Akcijskog plana za 2019.-2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-2020., čiji je nositelj Povjerenik za informiranje.

Pristup klasificiranim podacima može biti ograničen ili omogućen, ovisno o rezultatu provedenog testa razmjernosti i javnog interesa. Kako bi doprinijele pravilnom, zakonitom i efikasnom odlučivanju po zahtjevima korisnika kojima se traži pristup informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti, Smjernice sadrže prikaz pravnog okvira i načina postupanja s klasificiranim podacima prilikom rješavanja takvih zahtjeva. Stoga su Smjernice namijenjene službenicima za informiranje koji rješavaju zaprimljene zahtjeve, ali i ostalim službenicima u tijelima javne vlasti, koji su uključeni u postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Smjernice su objavljene u rubrici “Pravni okvir-Upute, smjernice, obrasci” te u Tražilici odluka i mišljenja.