U organizaciji Državne škole za javnu upravu u Zagrebu je 9. ožujka 2020. godine održana prva u nizu radionica o digitalnoj pristupačnosti za predstavnike tijela javnog sektora na kojoj su polaznici upoznati s konceptom i važnošću digitalne pristupačnosti, zakonskim obvezama tijela javnog sektora u prilagodbi digitalnog sadržaja osobama s invaliditetom te praktičnim rješenjima u osiguranju digitalne pristupačnosti. Radionicu su zajednički osmislili i proveli predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ureda povjerenika za informiranje, uz sudjelovanje Saveza udruga osoba s invaliditetom i Hrvatskog saveza slijepih.

U uvodnom dijelu radionice, polaznici su se kroz predavanje i praktičnu demonstraciju koju su vodili predstavnici udruga osoba s invaliditetom upoznali s preprekama na koje osobe s različitim oblicima invaliditeta nailaze u pristupu digitalnom sadržaju i asistivnih tehnologija kojima se koriste, nakon čega je predstavljen relevantni međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir kojim se utvrđuju obveze tijela javnog sektora u odnosu na osiguranje pristupačnosti sadržaja njihovih internetskih stranica. Radionica je nastavljena prezentacijom i objašnjenjem načela digitalne pristupačnosti, kriterija i elemenata digitalne pristupačnosti, načina i sadržaja provedbe početne procjene pristupačnosti, procjeni nerazmjernog opterećenja te izrade izjave o pristupačnost.

U poslijepodnevnom, praktičnom dijelu radionice, polaznici su na primjeru odabranih stranica tijela javnog sektora na pripremljenim obrascima analizirali usklađenost stranica sa zadanim zahtjevima pristupačnosti, nakon čega su u razgovoru predavača i polaznika raspravljeni mogući problemi na koje će u ispunjavanju zakonskih obveza nailaziti tijela javnog sektora a među kojima se ističu iznimna tehnička složenost provedbe početne procjene u odnosu na zadane kriterije pristupačnosti, nedostatak jasnih metodoloških smjernica za provedbu početne procjene te nejasni kriteriji za utvrđivanje nerazmjernog opterećenja. U zaključnom osvrtu, sudionici su se složili kako je za uspješnost osiguranja digitalne pristupačnosti potrebno osigurati uključenost svih relevantnih dionika (developera/programera, administratora i urednika) koji rade u pripremi i objavi digitalnog sadržaja te da bi, u nedostatku jasnih metodoloških smjernica EU za procjenu digitalne pristupačnosti, predloženi obrazac za samoprocjenu pristupačnosti internetskih stranica mogao poslužiti kao koristan alat za provedbu početne procjene usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti.