(UP/II-008-07/19-01/365) – omogućeno pravo na pristup preslici Pravilnika o poslovnoj tajni Hrvatske pošte d.d.

Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama tražio od trgovačkog društva Hrvatska pošta d.d. Pravilnik o poslovnoj tajni Hrvatske pošte.

Prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev žalitelja u zatražene informacije predstavljaju poslovnu tajnu sukladno članku 15. stavku 2. točki 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno prevladava potreba zaštite prava na ograničenje u odnosu na javni interes.

U žalbenom postupku je utvrđeno da Pravilnik o poslovnoj tajni predstavlja opći akt tijela javne vlasti kojim se pobliže uređuje što se smatra poslovnom tajnom, a kojim se utječe na prava žalitelja, jer korisnici imaju pravo biti upoznati s načinom postupanja prvostupanjskog tijela.

Dakle, sam Pravilnik o poslovnoj tajni ne može predstavljati poslovnu tajnu, jer podaci o tome što se smatra poslovnom tajnom ne predstavljaju proizvodnu tajnu ili rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada, već isti predstavlja generalni i apstraktni pravni akt, čija objava po logici stvari ne može ugroziti gospodarske interese prvostupanjskog tijela.

Pravilnik o poslovnoj tajni ne predstavlja niti druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese, jer se omogućavanjem pristupa Pravilniku o poslovnoj tajni ne ugrožavaju interesi prvostupanjskog tijela, niti bi za prvostupanjsko tijelo priopćavanjem navedenog Pravilnika mogle nastupiti štetne posljedice, jer se radi o općem aktu za koji postoji obveza proaktivne objave, s obzirom da je člankom 10. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano kako su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati opće akte koje donose, kojima se utječe na interese žalitelja, s razlozima za njihovo donošenje.

Nakon provedenog žalbenog postupka Povjerenik za informiranje je poništio prvostupanjsko rješenje te žalitelju omogućio pristup traženoj informaciji.

Odluka je dostupna na tražilici Povjerenika za informiranje TOM na poveznici:

https://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1.php?izb=1927