Izvršni odbor Međunarodne konferencije povjerenika za informiranje (International Conference of Information Commissioners – ICIC) je na sastanku održanom 17. ožujka 2022. godine donio odluku kojom se Povjerenik za informiranje prima u punopravno članstvo ovog međunarodnog foruma, koji sada okuplja 69 institucija iz 42 države.

Osnovan s ciljem poticanja zaštite i promicanja pristupa informacijama od javnog značaja kao temeljnog stupa društvenog i ekonomskog razvoja i demokratskog upravljanja, ICIC povezuje povjerenike za informiranje, pravobranitelje i druga tijela zadužena za nadzor provedbe propisa o pristupu informacijama iz cijelog svijeta. Misija ICIC-a je razmjena iskustava i najboljih praksi te izgradnje kapaciteta za unaprjeđenje prava na pristup informacijama na globalnoj razini.