Potaknuti upitima službenika za informiranje, obavještavamo sva tijela javne vlasti da ponude raznih privatnih konzultantskih tvrtki, udruga i pojedinaca kojima se uz naplatu nude usluge provedbe samoprocjene usklađenosti postupanja sa Zakonom o pravu na pristup informacijama nisu ni na koji način povezane s Povjerenikom za informiranje. Povjerenik za informiranje ne sudjeluje u aktivnostima navedenih subjekata na tržištu niti ih podupire te ne savjetuje njihovo uključivanje u postupak samoprocjene,  a što bi se iz njihovih obraćanja tijela javne vlasti moglo pogrešno zaključiti.

Dopisom Povjerenika za informiranje od 23. srpnja 2023. godine tijela javne vlasti upoznata su da provedba samoprocjene predstavlja jednu od aktivnosti predviđenih Akcijskim planom Partnerstva za otvorenu vlast 2022.-2023. godine. Navedenim dopisom također su jasno utvrđeni svrha i koristi samoprocjene kako za sama tijela javne vlasti kao i za Povjerenika kao nadzorno tijelo.

Tijelima javne vlasti nisu potrebne instrukcije niti pomoć od strane trećih osoba da utvrde da li pravilno izvršavaju svoje zakonske obveze ili da periodičnom provjerom (za one koji periodično provode samoprocjenu), utvrde koliko učinkovito i djelotvorno funkcionira sustav prava na pristup informacija, a sukladno Dodatnim preporukama Povjerenika Nužni preduvjeti za učinkovit pristup informacijama.

Nije prvi put da tvrtke, udruge ili pojedinci na tržištu nude i naplaćuju različite oblike edukacija i pomoći vezano uz pravo na pristup informacijama, međutim prihvaćanje njihovih ponuda je odgovornost i trošak tijela javne vlasti  koja se na to odluče.