U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje dostavio je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Izvješće donosi podatke koje je dostavilo 5.186 ili 88,54% od ukupno 5.857 evidentiranih tijela javne vlasti, podatke o postupanju Povjerenika za informiranje kao drugostupanjskog tijela, ali o postupanju u okviru sudskog nadzora ostvarivanja prava na pristup informacija, kao i podatke o djelovanju Ureda povjerenika za informiranje u segmentu praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija te digitalne pristupačnosti.

U cilju poboljšanja stanja u izvješću utvrđeni su prioriteti djelovanja Povjerenika za informiranje i Ureda povjerenika za informiranje, kao i prijedlozi i preporuke za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu kao i sažetak izvješća možete preuzeti ovdje.