Na tribini koju je GONG organizirao 28. rujna 2020. u povodu obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, a na kojoj su sudjelovali novinari koji u svom poslu koriste pravo na pristup informacijama, dr.sc. Zoran Pičuljan je pozvao okupljene da koriste mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama kad im trebaju informacije u posjedu tijela javne vlasti, imajući na umu kako je riječ o upravnom postupku koji ima svoje zakonitosti.

Povjerenik za informiranje je u dijalogu s novinarima istaknuo kako je Zakon o pravu na pristup informacijama potrebno osvježiti na način da se ojačaju efikasne mjere penalizacije za neizvršavanje rješenja i nepostupanje po nalozima Povjerenika, te da Zakon o medijima koji novinari koriste kako bi dobili odgovore na svoje upite svakako treba novelirati, jer za rokove u kojima novinari moraju reagirati upravni postupak prema Zakonu o pravu na pristup informacijama nije idealan okvir.

Govorio je i o seriji prethodnih rasprava koje Povjerenik za informiranje organizira obilježavajući ovaj datum kroz rujan i listopad s članovima stručne javnosti, kako bi se došlo do optimalnih prijedloga za moguće izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kad je riječ o podizanju razine znanja i svijesti korisnika o tome kako ostvariti pravo na pristup informacijama, povjerenik za informiranje je najavio kako će niz mjera nominirati kao aktivnosti uz akcijski plan koji će pratiti novu Strategiju za borbu protiv korupcije.