Ured povjerenika za informiranje izložio je na 11. međunarodnoj konferenciji Razvoj javne uprave: Javna uprava u izvanrednim okolnostima, koju tradicionalno organizira Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Osijeku, nalaze praćenja ispunjavanja zakonske obveze proaktivne objave informacija, osiguravanja javnosti rada i savjetovanja s javnošću u procesu donošenja odluka u odabranim  jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,  a koje je u ciklusima provodio Povjerenik za informiranje tijekom 2019. i 2020. godine.

Osobito je naglašeno kako bez zadovoljavajuće razine transparentnosti, koja se primarno ostvaruje putem proaktivne objave informacija, i to posebno kad je riječ o raspolaganju javnim sredstvima, pružanju usluga građanima i načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama nije moguće i očekivati aktivno građanstvo i informirano suodlučivanje pri donošenju odluka koje se primjenjuju jednako na sve, kao ni daljnji napredak prema pravnoj sigurnosti. Pravo na pristup informacijama je ujedno i osobito važan antikorupcijski alat, pa će i u sljedećoj Strategiji suzbijanja korupcije biti njen integralni dio. Također je naglašeno kako u sljedećem periodu treba inzistirati na dosljednoj primjeni dosegnutih standarda, s obzirom na još uvijek raznolike rezultate praćenja primjene pojedinih odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama.