Povjerenik za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu poziva sve zainteresirane službenike za informiranje i druge zaposlenike tijela javne vlasti koji sudjeluju u primjeni odredbi Zakona o pravu na pristup informa cijama, da se na vrijeme prijave za sudjelovanje na posljednjim ovogodišnjim edukacijama „Pravo na pristup informacijama“ (broj polaznika ograničen je na 15).

Obje edukacije održat će se u prostorijama Državne škole za javnu uprave u Zagrebu, Medulićeva 36, u trajanju od osam školskih sati, 9:00-16:30 (s pauzama), a prijavljujete se preko portala Državne škole za javnu upravu.

U četvrtak, 4. studenog 2021., održat će se osnovni modul, za kojeg se prijavljujete na poveznici https://www.dsju.hr/workshop-details/2465.

U petak, 12. studenog 2021., održat će se napredni modul, za kojeg se prijavljujete na poveznici https://www.dsju.hr/workshop-details/2464.

Napominjemo da je napredni modul namijenjen službenicima koji su odslušali osnovni modul, a zanimaju ih pojedina pitanja u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, kao što su test razmjernosti i javnog interesa, zlouporaba prava, ograničenja pristupa i dr.

Nakon registracije na portalu Državne škole za javnu upravu, zaprimit ćete upute za sudjelovanje na edukaciji, a po završetku, Državna škola izdaje potvrde o sudjelovanju.