U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik za informiranje dostavio je Hrvatskom saboru Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Izvješće se temelji na podacima prikupljenim od ukupno 4.856 tijela javne vlasti, odnosno 84% od 5.797 tijela koja su na dan 21. veljače 2019. godine bili obveznici dostave Izvješća.

Opća je ocjena da se stanje u pogledu transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti postupno poboljšava, kako u smjeru jačanja objave informacija na internetu, tako i u kvaliteti postupanja po zahtjevima korisnika. Tijela javne vlasti postaju odgovornija prema svojim Zakonom utvrđenim obvezama, no i dalje zabrinjava veliki broj nezakonitih rješenja. Istovremeno, građani postupno sve više koriste pravo na pristup informacijama.

Tekst Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete pročitati ovdje, a prikupljene kumulativne podatke tijela javne vlasti možete pogledati ovdje.