Ured povjerenice za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu (DŠJU) nastavlja s održavanjem modula o pravu na pristup informacijama.

Dvodnevna edukacija „Pravo na pristup informacijama – osnovni modul“ održat će se 16. i 17. svibnja 2024., a prijave su otvorene na poveznici https://www.dsju.hr/programi-i-usluge/raspored/program/?webid=270.

Jednodnevna edukacija „Pravo na pristup informacijama – napredni modul“, koju se preporuča pohađati nakon odrađenog osnovnog modula, održat će se 7. lipnja 2024., a prijave su otvorene na poveznici https://www.dsju.hr/programi-i-usluge/raspored/program/?webid=321.

Edukacije se održavaju u prostorijama DŠJU, Medulićeva 36, Zagreb te su namijenjene prvenstveno službenicima za informiranje, ali i drugim službenicima koji u svom radu primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama ili sudjeluju u objavi informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti. Na edukacijama će se prikazati primjeri iz prakse, a predviđen je i rad u grupama, kako bi se polaznike dodatno educiralo o pravilnoj primjeni zakonskih odredbi.

U slučaju eventualnih problema s prijavom, molimo da se obratite na katarina.svetina@dsju.hr.

Nakon sudjelovanja na edukaciji, Državna škola izdaje potvrde o sudjelovanju.