Jagoda Botički, voditeljica Službe praćenje I promicanje prava na pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje je u povodu obilježavanja Dana otvorenih podataka organiziraju Gong i Code for Croatia govorila u okviru konferencije Otvorenim podacima protiv infodemije na panelu Podaci samo za bogate o transpoziciji nove Open Data directive i izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama koje ona donosi.

Istaknula je kako je naglasak OD DIrektive na proaktivnoj objavi i nenaplaćivanju informacija za ponovnu uporabu.

Osobita odgovornost prema novoj direktivi leži na samim državama članicama, stoga je kroz izmjene Zakona naglašena uloga Vlade RH u poticanju i  pripremi otvorenih podataka radi ponovne uporabe, osobito kada je riječ o visokovrijednim, dinamičkim i istraživačkim podacima.

Tom su prilikom održani i paneli COVID podaci i suzbijanje dezinformacija i Tko vas plaća o financiranju Udruga.