U povodu 10. prosinca koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava, povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan sudjelovao je na 20. okruglom stolu, s međunarodnim karakterom pod nazivom Dva desetljeća okruglih stolova o slobodnom pristupu informacijama, koji je putem platforme Zoom organizirala Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskog knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

U svom je izlaganju na temu Pristup informacijama tijela javne vlasti – evolucija i problemi primjene prava povjerenik za informiranje dao prikaz razvoja ovog Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava, uz naznaku uočenih problema u primjeni zakonodavnog okvira za njegovo ostvarivanje. Demokratska, ali i informacijska razvijenost društva, pravna regulacija, upravna praksa (uključujući osobito praksu neovisnih nadzornih tijela), sudska praksa, standardi na razini EU su odrednice koje utječu na kvalitetu, ali razlike u primjeni ovog prava. U suvremenom društvu značaj slobodnog pristupa je posebno naglašen, a probleme u primjeni prava na nacionalnoj razini valja rješavati sveobuhvatno, a posebno snaženjem svrhovite proaktivne objave informacija te snaženjem odgovornosti tijela javne vlasti i njihovih čelnika. Aktivnost stručnih udruga (tako i Hrvatskog knjižničarskog društva), kod usklađivanja proaktivne primjene slobodnog pristupa informacijama u područjima u kojima djeluju, pokazuje praksa, je potrebna i vrlo korisna.