Savjetnici Ureda povjerenika za informiranje održali su 9. prosinca 2021. godine krojene edukacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama na Sveučilištu u Splitu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Split (KBF).

U sklopu  radionice za  glavne tajnike i službenike za informiranje na fakultetima koji djeluju u okviru Sveučilišta u Splitu, u Vijećnici Senata održana je krojena edukacija o postupanju sa zahtjevima za pristup informacijama i proaktivnoj objavi informacija kao temeljnom načinu pristupanja informacijama. Tijekom prezentacije, polaznicima je ukratko predstavljen i koncept digitalne pristupačnosti te obveze tijela javne vlasti u osiguranju digitalne pristupačnosti sukladno odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, kao i obveze koje proizlaze iz provedbe članka o savjetovanjima s javnošću za akademsku zajednicu.

Na Katoličko-bogoslovnom fakultetu raspravljeni su važnost proaktivne objave dokumenata koja osim povećane transparentnosti TJV doprinosi i rasterećenju službenika za informiranje od većeg broja nepotrebnih zahtjeva, a što je identificirano kao problem temeljem analize predmeta koji se vode u Uredu povjerenika za informiranje. Također, utvrđeno je da će KBF uz podršku Ureda povjerenika tijekom prvog tromjesečja 2022. godine provesti  daljnje aktivnosti usmjerene poboljšanju kvalitete proaktivne objave, a sukladno Smjernicama za proaktivnu objavu informacija i utvrđenoj dobroj praksi u proaktivnoj objavi.