U srpnju 2021. održan je pilot online tečaj „Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci“ za predstavnike tijela javne vlasti, koji je  osmislio Ured povjerenika za informiranje, a organiziran je putem sustava za e-učenje Državne škole za javnu upravu.

Svrha e-tečaja koji je završilo 39 polaznika je stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tijelima javne vlasti za primjenu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu u kojem se propisuje obveza proaktivne objave informacija na internetskoj stranici na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, kao i u identifikaciji i objavi skupova podataka te pružanju informacija za ponovnu uporabu informacija na zahtjev korisnika

Tečaj je pripremljen prvenstveno za službenike za informiranje koji u svakodnevnom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama, za službenike zadužene za održavanje baza podataka i registara te za službenike zadužene za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti (npr. informatičari, programeri, osobe zadužene za održavanje i sadržaj internetskih stranica). Također, u tečaju mogu sudjelovati i ostali zaposlenici u tijelima javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kako bi što više tijela javnog sektora steklo osnovna znanja o provedbi navedenog zakonskih obveza, e-tečaj će se moći pohađati i u narednom razdoblju. Datumi održavanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Državne škole za javnu upravu, na kojima će biti omogućene i prijave na tečaj.