U svibnju 2020. održan je pilot online tečaj „Digitalna pristupačnost“ za predstavnike tijela javnog sektora, koji su osmislili Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Ured povjerenika za informiranje, u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom i Hrvatskim savezom slijepih te Državnom školom za javnu upravu. Tečaj se izvodio putem sustava za e-učenje MoD, Sveučilišnog računskog centra Srce, a u njemu je sudjelovalo 53 polaznika.

U okviru tečaja predstavljen je relevantni međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir kojim se utvrđuju obveze tijela javnog sektora sa svrhom osiguranja pristupačnosti digitalnih sadržaja njihovih mrežnih stranica. Polaznici su se upoznali s preprekama na koje osobe s različitim oblicima invaliditeta nailaze u pristupu digitalnom sadržaju, načelima digitalne pristupačnosti, kriterijima i elementima digitalne pristupačnosti, a stekli su znanja i o provedbi početne procjene pristupačnosti, procjeni nerazmjernog opterećenja te izradi izjave o pristupačnost.

Kako bi što više tijela javnog sektora steklo osnovna znanja o provedbi navedenog Zakona i osvijestilo važnost pristupačnosti digitalnih sadržaja i e-usluga za sve građane, tečaj će se moći pohađati i u narednom razdoblju. Datumi održavanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Državne škole za javnu upravu, na kojima će biti omogućene i prijave na tečaj.