Nakon analitičkog izvješća br. 1/2020., koje sadrži pregled praćenja usklađenosti s obvezama koje propisuju članci 10. (proaktivna objava), 11. (provedba savjetovanja s javnošću) i 12. (osiguravanje javnosti rada) Zakona o pravu na pristup informacijama od strane 24 tijela javne vlasti s područja Bjelovarsko-bilogorske županije, Povjerenik za informiranje proveo je analitičko praćenje internetskih stranica 29 JLP(R)S s područja Brodsko-posavske županije.

Praćenjem je utvrđeno da su jedinice proaktivno objavile 52,2% praćenih informacija. Gledajući pojedinačno ostvarene rezultate, s jedne strane su se izdvojile jedinice koje su ostvarile najbolje rezultate jer su na svojim internetskim stranicama objavile većinu propisanih informacija, a to su prvenstveno Brodsko-posavska županija i Općina Donji Andrijevci, s nešto manje od 75% objavljenih praćenih informacija. Te dvije jedinice ujedno veliku količinu informacija objavljuju u strojno čitljivom, XLS formatu. Visok rezultat ostvarila je i Općina Slavonski Šamac, koja je obavila 70% praćenih informacija, nakon koje slijede Grad Slavonski Brod s oko 67% te općine Stara Gradiška i Staro Petrovo Selo s oko 63% objavljenih praćenih informacija.

S druge strane, lokalne jedinice koje su ostvarile najlošije rezultate, odnosno na čijim je internetskim stranicama objavljen manji dio praćenih informacija, manje od 35%, su općine Gundinci, Vrbje i Davor. Manje od 50% praćenih informacija u prosjeku je objavilo još devet jedinica lokalne samouprave, koje trebaju više napora usmjeriti na usklađivanje sa zakonskim obvezama i otvaranje prema korisnicima u smislu proaktivne transparentnosti ostvarene putem internetskih stranica, koje su u suvremeno doba, prvo polazište i izvor informacija za sve građane i pravne osobe.

Sve rezultate po točkama članka 10., uključujući članke 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 2/2020. – Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Brodsko-posavska županija.