Obavještavaju se korisnici prava na pristup informacijama i službenici za informiranje u tijelima javne vlasti da

  • INFO telefon 01/2099 120 (ponedjeljkom i četvrtkom od 13:00 do 15:00 sati) služi za upućujuće informacije o načinima ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija i načelne smjernice o rješavanju zahtjeva korisnika
  • Informacije o tijeku postupka i mogućnosti razgledavanja spisa predmeta možete dobiti slanjem e-pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr ili pozivom na broj telefona 01/2099 113