Obavještavaju se korisnici prava na pristup informacijama i službenici za informiranje u tijelima javne vlasti, kao i službenici u tijelima javnog sektora po Zakonu o digitalnoj pristupačnosti o promjeni vremena rada INFO telefona Povjerenika za informiranje (01/2099 120):

  • Pristup informacijama i ponovna uporaba informacija: svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 14:00 do 15:00 sati – služi za upućujuće informacije o načinima ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija i načelne smjernice o rješavanju zahtjeva korisnika
  • Digitalna pristupačnost: srijedom i petkom od 13:00 do 14:00 sati
  • Informacije o tijeku postupka i mogućnosti razgledavanja spisa predmeta možete dobiti slanjem e-pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr