U prigodi obilježavanja Dana otvorenih podataka, GONG je u petak, 5. ožujka 2021. godine organizirao konferenciju Društveno korisne otvorene tehnologije:  Kako su nas katastrofe (korona/potres) digitalizirale i što dalje?, na čijem je panelu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama sudjelovala Jagoda Botički, voditeljica Službe za promicanje i praćenje prava na pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje, koja je ujedno članica Radne grupe Ministarstva pravosuđa i uprave za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tom je prilikom iznijela inicijativu Povjerenika za informiranje za preuzimanje Direktive o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija iz 2019. godine, ukazujući na izazove s kojima se susrećemo, ali i u odnosu na priliku da se i druge uočene slabosti i/ili nedorečenosti Zakona riješe kroz ove intervencije, posebno imajući na umu praksu Visokog upravnog suda.

Ponovno je ukazano na potrebu da se tijela snažno obvežu na proaktivno otvaranje podataka dostupnih za ponovnu uporabu, te da se sustavno otvaraju podaci koji imaju veliku vrijednost.za ponovnu uporabu.