Povjerenik za informiranje organizirao je povodom obilježavanja 28. rujna – Međunarodnog dana prava na pristup informacijama okrugli stol na temu Javni interes u ostvarivanju prava na pristup informacijama, kao moderiranu raspravu o jednom od najvažnijih instituta prava na pristup informacijama – javnom interesu.

Dr.sc. Zoran Pičuljan, kao moderator, istaknuo je kako je instituciji Povjerenika za informiranje važno da se o temeljnim institutima prava na pristup informacijama, iskustvima i otvorenim pitanjima u njihovoj primjeni s raznih motrišta javno raspravlja.

Uvodno je o ustavnom i upravnom određenju javnoga interesa govorio izv.prof.dr.sc. Frane Staničić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ponudivši pogled na  neke aspekte javnog interesa, njegove pretpostavke i druge osobitosti pojma javnog interesa koji se u hrvatskom, ali i drugim pravnim sustavima u pravilu ne definira. U primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama javni interes s predmnijeva, a propituje se samo kod provedbe testa razmjernosti i javnog interesa u odnosu na drugo zaštićeno pravo.

Dr.sc. Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda govorila je o vaganju javnoga interesa prilikom provedbe testa razmjernosti u nekim važnim predmetima koji su se  našli pred Sudom.

Oriana Ivković Novokmet, izvršna direktorica GONG-a govorila je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, izrazivši skepsu oko neki rješenja preuzetih iz nove Direktive o otvorenim podacima.

Nataša Gornik Jakšić, direktorica Direkcije za opće pravne poslove Hrvatske narodne banke govorila je o specifikumima čuvanja supervizorske tajne, te je ocijenila kako se javni interes u poslovima povjerenim Hrvatskoj narodnoj banci krije u očuvanju financijske stabilnosti.

Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva problematizirao je vrijeme potrebno za dolaženje do informacija u okviru upravnog postupanja izrazivši nezadovoljstvo činjenicom da je kod nekih tijela prisutno namjerno otežavanje i onemogućavanje dolaženja do informacija pojedinim novinarima.

Uslijedila je rasprava o različitim pogledima na sadržaj javnog interesa sa gledišta normativnih rješenja, upravne i upravno-sudske prakse, posebno kad je riječ o raspolaganju javnim sredstvima , u odnosu na sadržaj  javnih ovlasti, djelokrug rada i različite izvore financiranja.

Zaključivši raspravu moderator je istakao da će njeni rezultati, kao i rasprave sa okruglih stolova o drugim, važnim institutima prava na pristup informacijama koji će uslijediti biti od koristi u kontekstu osmišljavanja sadržaja za provedbu projekta neovisnog vrednovanja učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama u 2022. i 2023. ,  planiranu s ciljem ukazivanja na mogući prostor za poboljšanja učinkovitosti ostvarivanja ovog prava.

Okrugli stol – poziv i program