I ove se godine 28. rujna – Međunarodni dan općeg prava na pristup informacijama (International Day for Universal Access to Information – IDUAI)  obilježava kao dan koji je Opća skupština Ujedinjenih naroda odredila za obilježavanje i promicanje ovog važnog prava, koje se ove godine fokusira na zakonodavne okvire i njihovu implementaciju  kako bi izgradile snažne institucije za očuvanje javnog dobre i održivi razvoj, kao i za osnaživanje prava na pristup inforamcijama i međunarodne suradnje  na području primjene ovog prava.

Naime, prepoznajući važnost prava na pristup informacijama za daljnji napredak na području razvoja ljudskih prava, vladavine prava i transparentnosti, 74. Opća skupština Ujedinjenih naroda je u listopadu 2019. godine donijela odluku da se ovaj dan obilježava na ovaj način, a nastavno na odluku UNESCO-a iz 2015. godine.

Povjerenik za informiranje u povodu obilježavanja 28. rujna, organizira okrugli stol na temu Javni interes u ostvarivanju prava na pristup informacijama, na kojem će sudjelovati predstavnici akademske zajednice, Visokog upravnog suda RH, tijela javne vlasti,  nevladinih udruga i udruga novinara.