Europska komisija provodi javnu raspravu s ciljem procjene Direktive (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, koje će pomoći u kreiranju smjernica za poboljšanje Direktive i unaprjeđenje pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora i mobilnih aplikacija te poslužiti kao temelj budućih inicijativa u području digitalne pristupačnosti.

Pozivamo sve zainteresirane, a posebno osobe s invaliditetom i njihove udruge, predstavnike tvrtki koje se bave digitalnom pristupačnošću, predstavnike znanstvene zajednice i javne uprave da se aktivno uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos popunjavanjem anketnog upitnika.

Upitnik je dostupan na portalu “Have Your Say“, a za njegovo ispunjavanje potrebna je registracija. Osim toga, izrađena je i kraća i pojednostavljena verzija upitnika koja je prilagođena i osobama s kognitivnim teškoćama, a korisnicima koji nisu u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom dostupna je dodatna pomoć na e-mail adresi cnect-wad-review@ec.europa.eu.

Savjetovanje je otvoreno do 25. listopada 2021. godine, a rezultati savjetovanja bit će objavljeni u lipnju 2022. godine.