U organizaciji Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Povjerenika za informiranje, krovnih nacionalnim udruga osoba s invaliditetom i Državne škole za javnu upravu, u Zagrebu je 22. rujna 2023. godine održan četvrti po redu online okrugli stol „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“, čiji je cilj predstaviti rezultate rada udruga, tijela javnog sektora i tijela zaduženih za provedbu i praćenje Zakona u području digitalne pristupačnosti i osigurati platformu za razmjenu iskustava, mišljenja i prijedloga za njezino unaprjeđenje koje će omogućiti veću uključivost hrvatskog društva.

Program okruglog stola pratilo je oko 200 sudionika. Okrugli stol je moderirala Svjetlana Marijon iz udruge Zamisli i članica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Pozdravne govore održali su Katarina Ivanković-Knežević – ravnateljica, EK, Nikola Modrušan – ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika, SDURDD, dr. sc. Zoran Pičuljan – Povjerenik za informiranje i Rudolf Vujević – ravnatelj, DŠJU.

Povjerenik za informiranje, dr.sc. Zoran Pičuljan naglasio je da u okviru zakonom propisanih ovlasti, Ured povjerenik za informiranje kontinuirano prati ispunjavanje obveze od strane tijela javnog sektora, provodeći istovremeno niz aktivnosti usmjerenih  na upoznavanje tijela javnog sektora s njihovim zakonom utvrđenim obvezama u području digitalne pristupačnosti. U tome je od iznimnog značaja uspostavljena suradnja  s krovnim nacionalnim udrugama osoba s invaliditetom, Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva i Državnom školom za javnu upravu. Iako rezultati provedenih praćenja ukazuju na značajan napredak u području digitalne pristupačnosti i daju razloga za optimizam treba naglasiti da su i danas, četiri godine od stupanja na snagu Zakona, i dalje prisutni problemi koji utječu na njegovu pravovremenu, cjelovitu i sveobuhvatnu provedbu, pri čemu treba istaknuti nedovoljne ljudske, organizacijske, tehničke i financijske kapacitete u velikom broju tijela javnog sektora – naglasio je Povjerenik.

Panelisti na okruglom stolu bili su predstavnici nevladinih udruga, institucije zadužene za provedbu navedenog Zakona, obveznici primjene Zakona te predstavnici znanstvene zajednice. Govornici su u svojim izlaganjima prikazali iskustva u primjeni zahtjeva digitalne pristupačnosti i buduću perspektivu tog područja na europskoj i nacionalnoj razini. Također su prikazani rezultati relevantnih projekata, u svojstvu primjera dobre prakse.