Povjerenik za informiranje otvorio je info-telefon za digitalnu pristupačnost, koji je dostupan na broju 01 2099 120 svake srijede i petka od 13,00 do 15,00 sati.

Napominjemo da je u navedenom terminu info-telefon namijenjen isključivo za upite tijela javnog sektora i korisnika o načinu ispunjavanja zakonskih obveza sukladno Zakonu o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019).

Općenite informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama korisnici mogu dobiti na info-telefonu ponedjeljkom i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati.

Obavijesti o tijeku postupka i mogućnosti razgledavanja spisa predmeta mogu dobiti stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes (čl. 84. ZUP-a), isključivo slanjem upita na adresu e-pošte ppi@pristupinfo.hr