Nakon provedene rasprave zastupnici Hrvatskog sabora su u petak, 19. ožujka 2021. prihvatili Izvješće Povjerenika za informiranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (sa 115 glasova „za“, 9 „protiv“ i 5 „suzdržanih“).