Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan predstavio je Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. i 2021. godinu pred zastupnicima Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 29. ožujka 2023. te rekapitulirao temeljne nalaze izvješća podnesenih u ožujku 2021. te u ožujku 2022. godine. Prethodno su Izvješća raspravili i podržali saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Nakon provedene rasprave zastupnici Hrvatskog sabora su 31. ožujka 2023. prihvatili Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (sa 113 glasova „za“ i 18 suzdržanih) i Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (sa 109 glasova „za“ i 21 „suzdržanih“).