Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 21. studenoga 2018. izabrao dr. sc. Zorana Pičuljana za Povjerenika za informiranje.

Dr. sc. Zoran Pičuljan diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine, na kojem je magistrirao 2005. i doktorirao 2012. godine. Obnašao je niz dužnosti u državnoj upravi i diplomaciji: savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja (1992. – 1993.); pomoćnik ministra vanjskih poslova za konzularna pitanja, međunarodno pravo i hrvatsko iseljeništvo (1993. – 1994.); tajnik Ministarstva vanjskih poslova i veleposlanik u Ministarstvu (1994. – 1998.); izvanredni i opunomoćeni Veleposlanik RH u Češkoj Republici (1998. – 2002.); veleposlanik u Ministarstvu i načelnik Odjela za diplomatsko školovanje Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (2003. – 2005.); zamjenik državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za upravu (2005. – 2008.); državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa (2008. – 2011.); zamjenik ministra uprave (2012. – 2016.). Od 2016. do 2018. godine radi na Veleučilištu Baltazar Zaprešić, na kojem vodi specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora. Dugogodišnji je predavač kolegija Konzularno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, stalni predavač na Diplomatskoj akademiji i gostujući predavač na brojnim visokim učilištima.

Sudjelovao je u izradi i proceduri donošenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o pučkom pravobranitelju, Zakona o pravu na pristup informacijama te niza propisa iz područja školstva, visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačke djelatnosti, vanjskih poslova, uprave i službeničkog prava.

Objavio je četiri knjige iz područja prava (peta u pripremi za tisak) i tri knjige iz područja promocije hrvatske kulture, tridesetak znanstvenih i stručnih radova u području upravnog prava i uprave, službeničkog prava te diplomatskog i konzularnog prava.

Član je Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU te predsjednik Zakladne uprave Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić. Također, član je Matice Hrvatske, Instituta za javnu upravu, Akademije pravnih znanosti i Hrvatskog diplomatskog kluba.