GRECO (The Group of States against Corruption) danas je objavio Izvješće o sukladnosti nakon V. kruga evaluacije, koji se odnosi na preveniranje korupcije i promociju integriteta u središnjim državnim tijelima, a koje je usvojeno na  89. Plenarnoj sjednici održanoj u Strasbourgu, 29. studenog – 3. prosinca 2021.

U Izvješću GRECO zaključuje da Hrvatska nije na zadovoljavajući način provela niti na zadovoljavajući način riješila pitanja iz nijedne od sedamnaest preporuka sadržanih u Izvješću petog evaluacijskog kruga. Osam je preporuka djelomično provedeno, a devet preporuka nije provedeno. GRECO poziva voditelja delegacije Republike Hrvatske da do 30. lipnja 2023. dostavi dodatne informacije u vezi s provedbom preporuka.

Kad je riječ o području ostvarivanja prava na pristup informacijama i transparentnosti tijela javne vlasti, GRECO je preporučio (preporuka 4.) poduzimanje mjera za jačanje provedbe odluka koje donosi Povjerenik za informiranje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

U Izvješću stoji da su hrvatske vlasti izvijestile da je Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama pripremljen i upućen u saborsku proceduru. Cilj je nacrta, među ostalim, učiniti ulogu Povjerenika za informiranje što učinkovitijom. GRECO je primio na znanje da su izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama trenutačno u saborskoj proceduri. Iako su u Situacijskom izvješću nadležna tijela navela da su te izmjene i dopune planirane kao odgovor na zabrinutost na kojoj se temelji ova preporuka, u svojem posljednjem pisanom podnesku više ne inzistiraju na relevantnosti tog Prijedloga Zakona za potrebe preporuke. U nedostatku dodatnih pojedinosti o sadržaju tog prijedloga izmjena i dopuna GRECO može samo zaključiti da preporuka nije ispoštovana, čak ni djelomično, pa GRECO zaključuje da preporuka 4. nije provedena.

Izvješće nakon V. kruga evaluacije možete pročitati ovdje https://rm.coe.int/fifth-round-evaluation-report-on-croatia-preventing-corruption-and-pro/16809cff22