Europski portal otvorenih podataka (European Data Portal) objavio je godišnje izvješće o stanju otvorenih podataka u Europi, u kojem se naglašava važnost korištenja podataka javnog sektora kao strateške razvojne vrijednosti, daju pregledi stanja u državama članicama EU 28+, izlažu primjeri dobre prakse i daje preporuke državama članicama za daljnje jačanje uloge otvorenih podataka u njihovoj gospodarskoj i društvenoj transformaciji.

Izvješće se temelji na podacima koje su institucije država obuhvaćenih istraživanjem dostavile Europskom portalu otvorenih podataka ispunjavanjem upitnika. Kao i prijašnjih godina, u pripremi podataka za izvješće koji se odnose na Republiku Hrvatsku sudjelovali su Ministarstvo uprave, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Povjerenik za informiranje.

Ovogodišnjim izvješćem, četvrtim po redu, ocjenjuje se stupanj zrelosti otvorenih podataka kroz četiri kriterija: politička dimenzija, kvaliteta nacionalnih portala otvorenih podataka, utjecaj otvorenih podataka kao čimbenika razvoja te kvaliteta otvorenih podataka. U odnosu na prethodne godine, ovogodišnje ocjenjivanje temelji se na novoj metodologiji, u kojoj je naglasak na ocjenjivanju političkog, gospodarskog i društvenog utjecaja otvorenih podataka te njihovog utjecaja na okoliš. Kao rezultat nove metodologije, Republika Hrvatska je u ovogodišnjem istraživanju, kao i dvije trećine drugih država obuhvaćenih istraživanjem zabilježila lagani pad u odnosu na prethodnu godinu: iako se i dalje ističe kao primjer u odnosu na strateški, pravni i institucionalni okvir te pruža primjere dobre prakse u korištenju otvorenih podataka, utjecaj otvorenih podataka potrebno je jačati pružanjem podrške lokalnim i regionalnim inicijativama otvorenih podataka, stvaranjem mreže službenika za otvorene podatke i jačanjem edukacije službenika na svim razinama, promicanjem korištenja otvorenih podataka u poslovnom okruženju, razvojem svijesti korisnika o potencijalima otvorenih podataka te osiguranjem održivosti nacionalnog portala otvorenih podataka kroz interakciju s većim brojem korisnika i objavljivanjem skupova podataka s dodanom vrijednošću na portalu.

Cjelokupno izvjeće dostupno je na sljedećoj poveznici.