Europski portal otvorenih podataka (European Data Portal) objavio je peto godišnje izvješće o stanju otvorenih podataka u Europi, u kojem se naglašava važnost korištenja podataka javnog sektora kao strateške razvojne vrijednosti, daju pregledi stanja u državama članicama EU 28+, izlažu primjeri dobre prakse i daje preporuke državama članicama za daljnje jačanje uloge otvorenih podataka u njihovoj gospodarskoj i društvenoj transformaciji.

Izvješće se temelji na podacima koje su institucije država obuhvaćenih istraživanjem dostavile Europskom portalu otvorenih podataka ispunjavanjem upitnika. Kao i prijašnjih godina, u pripremi podataka za izvješće koji se odnose na Republiku Hrvatsku sudjelovali su Ministarstvo uprave, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Povjerenik za informiranje.

Stupanj zrelosti otvorenih podataka ocjenjuje se kroz četiri kriterija: politička dimenzija, kvaliteta nacionalnih portala otvorenih podataka, utjecaj otvorenih podataka kao čimbenika razvoja te kvaliteta otvorenih podataka. U odnosu na prethodne godine, ovogodišnje ocjenjivanje temelji se na novoj metodologiji, u kojoj je naglasak na ocjenjivanju političkog, gospodarskog i društvenog utjecaja otvorenih podataka te njihovog utjecaja na okoliš. Između 32 države obuhvaćene istraživanjem Republika Hrvatska zauzela je ukupno 12. mjesto, što je najbolji ukupni rezultat od 2015. godine od kada se provode ova istraživanja.  Prema izvješću, Republika Hrvatska ostvarila je iznadprosječne rezultate u strateškom, pravnom i institucionalnom okviru kao i kvaliteti otvorenih podataka, dok je s druge strane uočljiv nedostatak gospodarskog utjecaja otvorenih podataka, odnosno njihovog ponovnog korištenja u komercijalne svrhe.

Cjelokupno izvješće dostupno je na sljedećoj poveznici.