Europska pravobraniteljica Emily O’Reilly donijela je 28. siječnja 2022. godine preporuku prema kojoj su SMS poruke predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen s direktorom Pfizera oko kupnje cjepiva protiv virusa COVID- 19 informacije koje javnost može zatražiti i dobiti na uvid.

Naime, nakon što je novinar Alexander Fanta, novinar portala netzpolitik.org zatražio uvid u SMS poruke predjednice Von der Leyen, Europska komisija odgovorila je kako navedne poruke nisu informacije, pa ne mogu biti obuhvaćene pravilima o pristupu informacijama. Europska komisija je ustvrdila kako SMS poruke imaju “efemeran, prolazan karakter” i kako ih se ne može smatrati materijaliziranim informacijama, pa se na njih ne primjenjuje  Uredba 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Zastupnica Europskog parlamenta Sophie in ‘t Veld zatražila je istragu i reakciju Europske pravobraniteljice na ovakvo tumačenje o primjeni Uredbe, a koja je nakon istrage slučaja  u preporuci, među ostalim, navela da ako predmetne poruke postoje i moguće ih je identificirati, službenici Europske komisije trebaju razmotriti taj zahtjev za pristup sukladno Uredbi 1049/2001.

Europska pravobranteljica smatra kako ovo stajalište proizlazi iz defincije informacije prema Uredbi 1049/2001:  “Bilo koji sadržaj, bez obzira na medij na kojemu je pohranjen – napisano na papiru, pohranjeno u elektroničkoj formi, kao zvučni, vizualni ili audiovizualni zapis u svezi s politikama, aktivnostima i odlukama iz djelokruga rada tijela i njegove odgovornosti”.

Sukladno Statutu Europskog pravobranitelja, Europska komisija treba do 26. travnja 2022. godine dostaviti detaljno stajalište o predmetnom zahtjevu novinara koji je zatražio pristup informacijama, nakon što prema preporuci identificira SMS poruke koje su bile predmetom zahtjeva.