Povjerenik za informiranje u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provodi online edukacije o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima putem e-tečaja na platformi DŠJU, u razdoblju od 16. do 20. svibnja 2022.

E-tečaj “Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci” namijenjen je prvenstveno službenicima za informiranje, službenicima zaduženim za održavanje baza podataka i registara te službenicima zaduženima za pripremu i objavu podataka na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti (npr. informatičare, programere, osobe zadužene za održavanje i sadržaj internetskih stranica). U tečaju mogu sudjelovati i ostali zaposlenici u tijelima javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama.

E-tečaj “Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci” sastoji se od četiri nastavne cjeline, koje sadrže edukativne materijale u obliku lekcija i pitanja za ponavljanje kroz koje će se polaznici upoznati s konceptima ponovne uporabe i otvorenih podataka, zakonskim odredbama i obvezama tijela javne vlasti u odnosu na ponovnu uporabu podataka i otvorene podatke te relevantnim smjernicama i praktičnim rješenjima za osiguranje otvorenosti podataka.

U razdoblju od 16. do 20. svibnja 2022. prijavljeni polaznici mogu pohađati e-tečaj vlastitim tempom. Niti jedna od postavljenih aktivnosti nema vremensko ograničenje, što znači da polaznik sam određuje koliko vremena mu je potrebno da bi proučio postavljene sadržaje. Ukupno procijenjeno trajanje tečaja je 4 školska sata.

Nakon što polaznici prouče nastavne materijale i odgovore na pitanja iz svake nastavne cjeline te ispune evaluacijsku anketu, dobit će digitalnu značku i potvrdu o uspješno završenom tečaju koju izdaje Državna škola za javnu upravu.

Prijave na navedenu edukaciju zaprimaju se do petka, 13. svibnja 2022. do 11.00 sati isključivo putem informacijskog sustava Državne škole za javnu upravu, na poveznici https://dsju.hr/workshop-details/2807