Nakon Dana karijera Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovo, među studentima popularno događanje, održano je i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u okviru projekta Providentia studiorum iuris, kojeg vodi prof.dr.sc. Dario Đerđa.

Uvodno je o karijeri pravnika govorio ministar pravosuđa i uprave, dr. sc. Ivan Malenica, istaknuvši kako širina obrazovanja pravne struke omogućuje obavljanje čitavog niza poslova i u državnom i u privatnom sektoru, kao i u akademskoj zajednici.

Središnji događaj Dana karijera bio je okrugli stol o budućnosti pravne karijere, na kojem su pred pred brojnim studentima svoja viđenja i prikupljenja iskustva podijelili redom predsjednik Vrhovnog suda RH, mr. sc. Radovan Dobronić, sutkinja Općeg suda EU, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, povjerenik za informiranje RH, dr. sc. Zoran Pičuljan, članica uprave Plodine d.d. Rijeka, Mirjana Palada Kmetović I član Upravnog odbora HOK-a Vatroslav Abramović.

Povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan govorio je o djelovanju pravnika u sustavu državne uprave i u nezavisnim tijelima, naglasivši kako je posao pravnika u ovom segmentu i kreativan i odgovoran.

Na Danu karijera predstavljen je alumni klub studenata i Centar karijera Pravnoga fakultetea u Rijeci, kao dio provedbe projekta Providentia studiorum iuris, a održane su i radionice o pravnom istraživanju i pisanju diplomskog/završnog rada I o razvijanju poduzetničkih vještina studenata i alumnija PRAVRI-ja.