Ured povjerenika za informiranje je tijekom rujna i listopada 2021. godine proveo analitičko praćenje internetskih stranica 25  javnih znanstvenih instituta sa svrhom utvrđivanja razine usklađenosti s obvezama koje propisuje članak 10. stavak 1. točke 4., 7.,  9. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Cilj je bio utvrditi jesu li i na koji način na njihovim službenim internetskim stranicama objavljene informacije o njihovom području rada, podaci o izvoru financiranja, proračunu i njihovom izvršenju, dokumenti kojima se utvrđuju prihodi i rashodi, informacije o postupcima javne nabave sukladno zakonu kojim se ona uređuje te informacije o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija sukladno Zakonu.

Rezultate praćenja možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 3/2021 – Proaktivna objava informacija na internetskim stranicama javnih znanstvenih instituta (članak 10. stavak 1. točke 4., 7., 9. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama).