S ciljem utvrđivanja u kojoj mjeri nacionalni sportski savezi ispunjavaju zakonsku obvezu imenovanja službenika za informiranje i objave informacija propisanih točkom 13. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija, kontakt podaci službenika za informiranje, pomoćni obrasci i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova), Povjerenik za informiranje je tijekom lipnja 2020. godine proveo izravan uvid u službene internetske stranice 84 nacionalna sportska saveza koja se nalaze na instruktivnom Popisu tijela javne vlasti.

Prema podacima s Popisa tijela javne vlasti, šest sportskih saveza nema vlastitu internetsku stranicu, niti objavljuje propisane informacije na stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora kao krovnog sportskog udruženja čije su članice, dok njih 19 nije imenovalo službenika za informiranje ili nije Povjerenika izvijestilo o tome.

Provedenim praćenjem internetskih stranica, utvrđeno je da 57 od 84 praćena sportska saveza (68%) nema objavljene informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Među preostalih 27 saveza, njih 14 uglavnom ima objavljeno samo jedno ili više godišnjih izvješća o provedbi Zakona ili jedan ili više pomoćnih obrazaca, uglavnom u zatvorenom, PDF formatu. Na stranicama četiri saveza objavljeni su pravilnici o ostvarivanju prava ili katalog informacija, što su dokumenti koji nisu u skladu s važećem zakonskim okvirom te ih je potrebno ukloniti. Međutim, nekoliko saveza istaknulo se i kao primjer dobre prakse, i to Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski savez za skokove u vodu i Hrvatski sportski plesni savez.

Praćenjem je utvrđeno da 72 saveza (86%) nemaju odgovarajuću rubriku posvećenu ostvarivanju prava na pristup informacijama. Njih 74 (88%) nema objavljenu obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. 58 saveza (69%) nema objavljen kontakt službenika za informiranje, a njih 69 (82%) nema objavljene potrebne obrasce ili poveznice na obrasce, dok 78 saveza (93%) nije objavilo visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona.

Svim praćenim nacionalnim sportskim savezima dana je uputa da, ako već nisu, odlukom imenuju službenika za informiranje i u roku od mjesec dana od dana njena donošenja o tome izvijeste Povjerenika za informiranje, kao i da objave kontakt podatke službenika za informiranje na svojim internetskim stranicama (ili stranicama Hrvatskog olimpijskog odbora ako je riječ o savezima koji nisu stekli uvjete za pokretanje vlastite internetske stranice), i to unutar zasebne i na vidljivom mjestu istaknute rubrike posvećene pravu na pristup informacijama, uključujući i ostale informacije propisane točkom 13. članka 10. Zakona.

Više o metodologiji praćenja i ostvarenim bodovima sportskih saveza, možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 3/2020. – Analitičko praćenje proaktivne objave informacija o pravu na pristup informacijama na internetskim stranicama nacionalnih sportskih saveza.