Europska komisija je 30. rujna 2020. godine objavila specijalizirano horizontalno izvješće o stanju vladavine prava u zemljama članicama EU, te izvješća po svakoj pojedinoj zemlji članici.

Vladavina prava predstavlja, uz temeljna prava  i demokraciju jedna od tri temeljne zajedničke vrijednosti europskog društva i identiteta, koje štite I promiču sve članice EU

Demokracija ne može napredovati bez neovisnog sudstva, koje jamči temeljna prava i slobode, kao ni bez aktivnog civilnog društva i pluralizma u medijima.

Ovi visoki standardi nisu svuda jednako primijenjeni, pa su razvidne i mogućnosti za napredak u punom ostvarenju ovih ciljeva.

Vladavina prava je prema Ugovoru o EU i drugim temeljnim aktima navedena kao zajednička vrijednost svih država članica koja uključuje principe legaliteta, odnosno transparentnosti i odgovornosti za demokratski process u donošenju zakosnkih rješenja, pravne sigurnosti, efikasnu sudski zaštitu pred neovisnim I objektivnim sudstvom i nadzor nad uvažavanjem temeljnjih prava, trodiobu vlasti I jednakost pred zakonom.

U izradi izvješća je putem intervjua sudjelovao i Ured povjerenika za informiranje, a Europska komisija je koristila i Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2019. godini koje je Povjerenik za informiranje podnio Hrvatskom saboru.

U izvješću se navodi kako se u Republici Hrvatskoj pravo na pristup informacijama jamči Zakonom, međutim, da je process spor, te da se situacija poboljšala nakon donošenja Zakona o pravu na pristup informacijama 2013. godine i osnutka Povjerenika za informiranje neovisnog tijela koje štiti ovo Zakonom utvrđeno pravo.

Ovo je izvješće konzistentno i s izvješćem i preporukama nakon V. Evaluacijskog kruga GRECO-a (Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe) Sprječavanje korupcije i promicanje integriteta u izvršnoj vlasti (najviše izvršne dužnosti) i tijelima nadležnim za provedbu zakona, u čijim se preporukama navodi kako je potrebno poduzeti mjere za jačanje provedbe odluka koje donosi Povjerenik za informiranje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.