Ured povjerenika za informiranje je tijekom prosinca 2020. godine proveo posljednje analitičko praćenje internetskih stranica JLP(R)S s područja županije, i to Varaždinske, sa svrhom utvrđivanja razine usklađenosti s obvezama koje propisuju članci 10. (proaktivna objava), 11. (savjetovanje s javnošću) i 12. (javnost rada) Zakona o pravu na pristup informacijama. Time je završen projekt praćenja svih 20 županija i lokalnih jedinica s njihovog područja, što je započeto još 2016., uz napomenu da je 2019. i 2020. godine promijenjena metodologija praćenja.

Ukupno gledajući, 29 jedinica proaktivno je objavilo 61% praćenih informacija, čiju objavu propisuju navedeni članci ZPPI-ja (izuzev točaka 1., 7. i 14. članka 10. ZPPI-ja koje nisu obuhvaćene predmetnim praćenjem). Riječ je o prosječnoj razini objave svih informacija čija se objava pratila na njihovim internetskim stranicama, koja govori o tome da je tek nešto više od tri petine propisanih informacija objavljeno od strane praćenih općina, gradova i Županije.

Gledajući pojedinačno ostvarene rezultate tijela javne vlasti, kao primjer najbolje prakse među praćenim jedinicama s područja Varaždinske županije, predstavlja Grad Varaždin, s 90% objavljenih praćenih informacija. Također, s visokih 85,7% istaknula se Općina Ljubešćica, a valja izdvojiti i druge jedinice s područja Varaždinske županije koje su ostvarile visoke rezultate jer su na svojim internetskim stranicama objavile većinu propisanih informacija: Županija s ostvarenih 82,9%, gradovi Ivanec i Ludbreg s 81,4% te Lepoglava i Varaždinske Toplice s 80% objavljenih praćenih informacija.

S druge strane, lokalne jedinice koje su ostvarile najlošije rezultate, odnosno na čijim je internetskim stranicama objavljen manji dio praćenih informacija, manje od 30%, su općine Sveti Đurđ i Vinica, uz napomenu da je nova stranica Općine Vinica u razdoblju provedbe praćenja (prosinca 2020.) bila u izradi, odnosno da je u tijeku popunjavanje rubrika i podrubrika te objava propisanih dokumenata i informacija u odgovarajućem formatu i u skladu s odredbama Zakona, a kako se u dostavljenim primjedbama očitovala predmetna Općina, stoga niti nije bilo moguće ostvariti veći broj bodova. Manje od 50% (odnosno, između 35 i 50%) praćenih informacija u prosjeku je objavilo još pet jedinica lokalne samouprave (općine Breznički Hum, Visoko (internetska stranica također u izradi, odnosno u tijeku migracija sa stare na novu stranicu), Cestica, Sveti Ilija, Beretinec i Jalžabet), koje trebaju više napora usmjeriti na usklađivanje sa zakonskim obvezama i otvaranje prema korisnicima u smislu proaktivne transparentnosti ostvarene putem internetskih stranica, koje su u suvremeno doba, prvo polazište i izvor informacija za sve građane i pravne osobe.

Sve rezultate po točkama članka 10., uključujući članke 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, možete pogledati u Analitičkom izvješću br. 8/2020. – Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Varaždinska županija.