23. rujna 2020. godine započet će puna primjena Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019) na mrežne stranice tijela javnog sektora.

Obveznici primjene Zakona o pristupačnosti su tijela javnog sektora, koja uključuju tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

Zakon se ne primjenjuje na mrežne stranice i programska rješenja:

  • dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, osim za sadržaje koji se odnose na ključne internetske administrativne funkcije;
  • javne radiotelevizije
  • organizacija civilnoga društva koje ne pružaju usluge koje su ključne za javnost niti usluge kojima se konkretno zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom ili su namijenjene takvim osobama.

Od primjene Zakona isključeni su određeni sadržaji kao što su uredske datoteke i audiovizualni sadržaji objavljeni prije 23. rujna 2020., medijski sadržaji koji se prenose uživo, internetske karte i internetske usluge kartiranja, arhivirani sadržaji, reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, sadržaji trećih osoba koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija, sadržaji klasificirani kao arhiva i sadržaji koji su na intranetu, odnosno koji su dostupni samo određenoj skupini osoba, a ne široj javnosti.

Obveze tijela javnog sektora u provedbi Zakona o pristupačnosti uključuju:

  • provedbu početne procjene usklađenosti mrežnih stranica sa zahtjevima pristupačnosti;
  • izradu i objavljivanje izjave o pristupačnosti (uz procjenu nerazmjernog opterećenja);
  • uklanjanje uočenih nepravilnosti odnosno usklađivanje stranica s propisanim standardom (europska norma EN 301 549);
  • periodičku reviziju izjave o pristupačnosti.

Ako tijelo javnog sektora, utvrdi da bi ispunjenje zahtjeva pristupačnosti za određenu mrežnu stranicu ili programsko rješenje za pokretne uređaje za njega predstavljalo nerazmjerno opterećenje, nije u obvezi udovoljiti zahtjevima pristupačnosti. Pri procjeni radi li se o nerazmjernom opterećenju tijelo javnog sektora uzima u obzir osobito veličinu, resurse i prirodu tijela te procijenjene troškove i koristi za tijelo u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačne mrežne stranice ili programskog rješenja za pokretne uređaje. U slučaju utvrđivanja nerazmjernog opterećenja, tijelo javnog sektora dužno je u izjavi o pristupačnosti objasniti dijelove zahtjeva pristupačnosti s kojima se nije moglo uskladiti i, ako je primjereno, predvidjeti drugi način pristupa sadržaju.

S CILJEM PRUŽANJA INFORMACIJA TIJELIMA JAVNOG SEKTORA OKO NAČINA PROVEDBE OBVEZE OSIGURANJA DIGITALNE PRISTUPAČNOSTI POVJERENIK ZA INFORMIRANJE OTVORIO JE INFO-TELEFON ZA DIGITALNU PRISTUPAČNOST, KOJI JE DOSTUPAN NA BROJU 01 2099 120 SVAKE SRIJEDE I PETKA OD 13,00 DO 15,00 SATI.