Ured povjerenika za informiranje poziva vas da se pridružite kratkom webinaru na temu „Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama“, koji će se održati u 13. rujna 2023., u 14:00 sati.

Webinar je namijenjen službenicima za informiranje u tijelima javne vlasti, jer isti imaju obvezu vođenja službenog upisnika o zaprimljenim zahtjevima. Posebno se poziva da sudjeluju tijela javne vlasti za koja je u dosadašnjim postupcima po predstavkama, žalbama i inspekcijskim nadzorima utvrđeno da pogrešno popunjavaju službeni upisnik, kao i ona tijela javne vlasti koja su dosad izvještavala da su u upisnik unijela veliki broj zahtjeva za pristup i ponovnu uporabu informacija.


Uslijed učestalih problema korisnika sa spajanjem na webinare Povjerenika za informiranje napominjemo kako se do daljnjega više ne koristi web platforma. Naime, ista je bila bazirana na “flash” tehnologiji koja je napuštena od strane svih internetskih preglednika pa napominjemo kako je sada za praćenje webinara POTREBNO PREUZETI I INSTALIRATI ADOBE CONNECT APLIKACIJU koju preuzimate ovdje:

Instalaciju je potrebno napraviti samo prvi put. Po instalaciji i pokretanju aplikacije u rubriku “Room/content link” upisujete poveznicu https://connect.carnet.hr/informiranje/, nastavljate klikom na “Continue“, a potom se prijavljujete kao GOST (nije potrebna lozinka), unošenjem svog imena i prezimena i, po mogućnosti, naziva tijela javne vlasti iz kojeg dolazite (barem kratice).

Od dodatne opreme potrebni su Vam samo zvučnici ili slušalice.