OBAVIJEST TIJELIMA JAVNE VLASTI O DOSTAVI IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU

U svrhu ispunjenja zakonske obveze iz članka 60., st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Povjerenik za informiranje poziva tijela javne vlasti da se upoznaju s Odlukom o obrascu i načinu dostave podataka za Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu. Odlukom se određuje način dostave podataka te sadržaj elektronskog obrasca putem kojeg se podaci dostavljaju.

Odluku možete preuzeti ovdje: (.pdf/.doc)

Tijela javne vlasti dužna su godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2020. godine isključivo putem aplikacije za dostavu izvješća, popunjavanjem elektroničkog obrasca, na poveznici:

U svrhu pripreme za dostavu izvješća, tijela javne vlasti koja nisu imenovala službenika za informiranje ili nisu ažurirala podatke u aplikaciji Popis tijela javne vlasti  dužna su postupiti prema uputi sadržanoj u Odluci Povjerenika za informiranje i dostaviti podatke do 31. prosinca 2019. godine, na adresu izvjescezppi@pristupinfo.hr, i to putem Obrasca za dostavu podataka, koji se nalazi u prilogu Upute za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama, dostupne na poveznici:

(Upute i Smjernice – Uputa za provedbu članka 13. ZPPI (.pdf/.doc) | Obrazac za dostavu podataka – članak 13. ZPPI).

 

Povjerenik za informiranje