Povjerenik za informiranje izradio je i objavio Smjernice o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti, temeljem provedbe Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2016. godine u kojemu je kao jedan od horizontalnih ciljeva u kontekstu borbe protiv korupcije identificirano pravo na pristup informacijama kao presudan alat za postizanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti koje su brana korupciji. Navedenim Akcijskim planom je predviđena aktivnost Povjerenika za informiranje –  izrada i objava Smjernica o pristupu informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje te postupak izbora i imenovanje putem javnih poziva u tijelima javne vlasti.

Navedene Smjernice jednako se odnose na sva tijela javne vlasti, obveznike Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pozivaju se tijela javne vlasti da usklade svoje postupanje u provedbi javnih natječaja sa pojašnjenjima Povjerenika za informiranje u predmetnim Smjernicama.

Smjernice možete preuzeti ovdje: .pdf/.doc