Od 11. do 14. rujna 2023. povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan i voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama mr.sc. Dubravka Bevandić bili su u radnoj posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore.

Prilikom posjete održan je 11. rujna 2023. sastanak s predsjednikom Upravnog suda Crne Gore Miodragom Pešićem na kojem su sudjelovali i predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Željko Rutović, članovi Savjeta Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić te Biljana Božić, rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama. Tom prilikom su razmijenjena iskustva u sudskoj zaštiti prava na pristup informacijama. Naglasak rasprave bio je na velikom udjelu predmeta tzv. šutnje uprave iz području prava na pristup informacijama u odnosu na ostale predmete po kojima Upravni sud Crne Gore postupa, a koji uveliko otežavaju rad po ostalim predmetima. Osobito važna tema sastanka bili su troškovi upravnog spora koji se zbog iznimno velikog broja tužbi zbog tzv. šutnje uprave dosuđuju strankama u Crnoj Gori te je razmijenjena praksa u ovom području. Osim navedenog, tema  rasprave bila je zlouporaba prava na pristup informacijama te praksa Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, s obzirom da u crnogorskom Zakonu o slobodnom pristupu informacijama zlouporaba prava nije normirana.

12. rujna 2023. povjerenik za informiranje dr. sc. Zoran Pičuljan, sa voditeljicom Službe za zaštitu prava na pristup informacijama mr.sc. Dubravkom Bevandić održao je radni sastanak u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama na kojem su prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Željko Rutović, članovi Savjeta Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić, zatim Biljana Božić, rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama, Zoran Bošković, pomoćnik direktora Agencije Maja Žunjić Mitrović, sekretar Agencije te Ivana Šaranović, savjetnik kontrolor iz Odsjeka za slobodan pristup informacijama Agencije.

Na sastanku su razmijenjena iskustva iz zakonodavstva i prakse u području prava na pristup informacijama s naglaskom na određenje pojedinih kategorija tijela javne vlasti, zlouporabi prava na pristup informacijama, te pojedinim procesnim rješenjima prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacijama. Poseban naglasak je stavljen na razmjenu iskustva kod troškova upravnog spora te je tom prilikom prezentirano rješenje iz novele Zakona o prava na pristup informacijama (rok za rješavanje žalbe od 60 dana i za predmete tzv. šutnje uprave)  koje može dovesti do smanjenja broja tužbi zbog tzv. šutnje uprave, a time i smanjenja troškova upravnog spora. Osim navedenog, tijekom radnog sastanka daljnja tema o kojim se vodila rasprava je suđenje u razumnom roku i e-uprava vezano za elektroničko dostavljanje spisa predmeta.

Na sastanku je također raspravljeno o temama koje će biti na 4. sastanku Inicijative 2020, koji ove godine organizira Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske u Dubrovniku 12. i 13. listopada 2023.

U nastavku posjeta raspravljalo se o modalitetima buduće suradnje te mogućnosti realizacije novih zajedničkih projekata.

Više o radnoj posjeti: https://www.azlp.me/me/agencija