U sklopu Projekta ODEON, koji propagira razvoj poduzetničke, tržišne i društvene vrijednosti otvorenih podataka s ciljem pružanja potpore inovacijskom procesu unutar područja Interreg Mediteran, 20. veljače 2020. održana je radionica “Otvoreni podaci u Republici Hrvatskoj”, namijenjena službenicima tijela javne vlasti, kao i tvrtkama koje korištenjem otvorenih podataka mogu obogatiti ponudu svojeg poslovanja te na taj način doprinijeti transparentnosti i omogućiti građanstvu učinkovitije korištenje javnih podataka. Predstavljen je projekt SDURDD “Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)” kojim će se postaviti standardi kvalitete otvorenih podataka.

Kako je Povjerenik za informiranje nadzorno tijelo za pristup informacijama, Jagoda Botički, voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama u uredu Povjerenika za informiranje upoznala je prisutne s radom Ureda povjerenika za informiranje u zaštiti prava na pristup informacijama, ali i u kontekstu otvorenih podataka. Pri tome je naglasila da Ulogu povjerenika za informiranje u “otvorenim podacima” treba sagledavati kroz ovlasti i nadležnost povjerenika u segmentu proaktivne objave podataka temeljem članka 10. i ostvarivanja ponovne uporabe informacija temeljem članka 27. – 34. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kada su informacije koje su pogodne za ponovnu uporabu javno objavljene na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili posebnom portalu u strojno čitljivom obliku, radi se o otvorenim podacima, dakle o proaktivno objavljenim podacima koji se mogu ponovno upotrijebiti, odnosno pravno dostupnim podacima koji su otvoreni za korištenje putem javne objave te slobodni za ponovnu uporabu izvan ograničenja propisanih zakonom.

U sklopu radionice predstavnici tijela javne vlasti, ali i korisnici problematizirali su otvorenost podataka u svjetlu zaštite osobnih podataka i dosega anonimizacije te mogući problemi sigurnosti portala otvorenih podataka. Također su predstavljene web aplikacije razvijene na bazi otvorenih podataka tijela javne vlasti.

Projekt ODEON (Open Data for European Open iNnovation)  iz programa transnacionalne suradnje INTERREG Mediterranean, usmjeren je na osvještavanje mogućnosti korištenja otvorenih podataka radi jačanja odnosa između digitalnog rasporeda, strategije e-vlade te platformi otvorenih podataka implementiranih na više razina. Aktivnosti Projeka usmjerene su ka jačanju dostupnosti otvorenih podataka, s ciljem pružanja potpore inovacijskom procesu unutar područja Interreg Mediterranean.