Povjerenik za informiranje, kao tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama aktivno je angažirano u osmišljavanju i provedbi programa edukacije, kako za službenike za informiranje općenito, tako i za posebne ciljane skupine.

Besplatne edukacije o pravu na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija te o obvezama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama za tijela javne vlasti redovito se održavaju u partnerstvu s Državnom školom za javnu upravu, a također je uspostavljena i suradnja s drugim tijelima za potrebe edukacije u pojedinim područjima, kao što je Pravosudna akademija, odnosno Ministarstvo pravosuđa, u okviru antikorupcijskog programa. Osim toga, redovito se provode edukacije na razini lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica.

U razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2015.godine održano je 19 edukacija za službenike za informiranje, odnosno za službenike u tijelima javne vlasti koji se na bilo koji način u svom radu susreću s pravom na pristup informacijama te su u obvezi poštivati Zakon o pravu na pristup informacijama, kao i za novinare te udruge civilnog društva.

Na spomenutim je edukacijama educirano više od 1400 osoba.

Edukacije održavaju u pravilu savjetnik povjerenice Hrvoje Vindakijević, dipl.iur. te voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama mr.sc. Dubravka Bevandić, dipl.iur..

U suradnji s Državnom školom za javnu upravu održano je 5 edukacija, 1 edukacija organizirana je po regionalnom ključu, 3 za medije i predstavnike raznih udruga te 10 krojenih, odnosno prilagođenih edukacija.

Povjerenica za informiranje je u suradnji s Državnom školom za javnu upravu u prvoj polovici 2015. godine, odnosno od 1. siječnja do 15. srpnja održala 5 edukacija, i to 3 u Zagrebu (18. veljače, 15. travnja i 10. lipnja) te po jedna u Puli (4. ožujka) i Vukovaru (15. svibnja). Na navedenim je edukacijama educiran 141 službenik za informiranje, odnosno drugih službenika u tijelima javne vlasti. Edukacije su bile namijenjene službenicima za informiranje koji u svakodnevnom radu primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama, a potom i ostalim zaposlenicima u tijelima javne vlasti koji su obveznici primjene spomenutog Zakona.

Povjerenica za informiranje je u suradnji s Gradom Rijekom održala 1 regionalnu edukaciju (24. ožujka), na kojoj je educirano 61 službenika za informiranje iz tijela javne vlasti Grada Rijeke i drugih tijela Primorsko-goranske županije.

Povjerenica za informiranje je u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom u Zagrebu održala 1 edukaciju pod nazivom „Mediji u akciji: pristup informacijama za novinare“ (22. travnja), na kojoj su  sudjelovala 3 novinara. Potrebno je napomenuti kako se planirana edukacija za novinare u Rijeci (25. ožujka) nije održala zbog nezainteresiranosti lokalnih medija.

Također, održane su 2 edukacije u suradnji s Udrugom za demokratsko društvo u sklopu projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!“, koji se provodi se u partnerstvu Udruge za demokratsko društvo, Pravnog fakulteta Split, Udruge Dobra i Centra za održivi razvoj s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave, osobito na lokalnoj razini, jačanje kapaciteta novinara u području transparentnosti, osobito vezano uz javnu nabavu, te podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog vladanja. Jedna edukacija, odnosno seminar o pravu na pristup informacijama za novinare održan je u Zagrebu (13. lipnja), a jedan u Metkoviću (19. lipnja). U tim je prigodama educirano ukupno 45 polaznika.

Dodatno, Povjerenica za informiranje je samostalno organizirala 1 radionicu o primjeni upitnika za samoprocjenu u sklopu projekta „Procjena i samoprocjena provedbe ZPPI-a:razvoj metodologije i pilot primjena“, koji se provodi uz potporu Britanskog veleposlanstva. Radionica je održana u Zagrebu (11. veljače), a sudjelovali su predstavnici 14 tijela javne vlasti koji su ispunili upitnik.

Održane su i 2 in house edukacije za djelatnike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, jedna u Vodicama (11. ožujka) u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, u sklopu stručnog skupa za ravnatelje osnovnih škola pod nazivom „Škola u kriznim situacijama“, a druga u Puli (8. travnja), u suradnji s Hrvatskom zajednicom osnovnih škola, u sklopu seminara za tajnike, računovođe i ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske. Ove edukacije polazile su ukupno 984 osobe.

1 edukacija o suzbijanju korupcije održana je u Karlovcu (14. svibnja), u suradnji s Antikorupcijskim povjerenstvom za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji, dok je u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i Ministarstvom pravosuđa u Zagrebu je održana također 1 edukacija(26. svibnja)za službenike koji se bave specifičnim područjima antikorupcijske politike. Ista je u Rijeci otkazana radi nedovoljnog broja prijavljenih službenika.

Također je održana krojena edukacija za 70 službenika za informiranje gradskih društava Hrvatskog Crvenog križa (Zagreb, 19. svibnja), zatim edukacija za 20stručnjaka za odnose s javnošću u sklopu 16. godišnje konferencije Hrvatske udruge za odnose s javnošću (Opatija, 12. lipnja) te u suradnji s Pravosudnom akademijom edukacija za 13 službenika za informiranje u pravosudnim tijelima (Rijeka, 17. lipnja). Povjerenica za informiranje organizirala je i edukaciju u suradnji s Pravnim fakultetom u Splitu, za 20 službenika za informiranje ustanova visokog obrazovanja (Split, 18. lipnja).

Za studente novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Povjerenica je održala tematsko predavanje o pravu na pristup informacijama  (13. svibnja). Povjerenica ujedno u okviru svoje nastavne aktivnosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu redovito upoznaje studente s tematikom pristupa informacijama i ponovne uporabe informacija na svim studijskim razinima, osobito u okviru kolegija Javna uprava, Pravni aspekti upravljanja informacijama, Regulacijski menadžment, Odnosi uprave i građana, Javni odnosi u upravi i E-uprava.

Povjerenica za informiranje je u prvoj polovici 2015. godine također promovirala institut prava na pristup informacijama, i to u svojim medijskim nastupima, aktivnim sudjelovanjem u konferencijama, radionicama, okruglim stolovima, raspravama, predstavljanjima i sličnim javnim događanjima kojih je u promatranom razdoblju bilo ukupno 21.

Izdvajamo sudjelovanja i kontribuciju izlaganjem i argumentiranom diskusijom Povjerenice za informiranje na slijedećim događajima – „Norveška i Hrvatska – partneri u gospodarskom i društvenom razvoju“ koji se održao u organizaciji Norveškog veleposlanstva 26. siječnja 2015.,  „Doprinos civilnog društva suzbijanju korupcije i reformi javne uprave“ održanoj 6. veljače 2015. u organizaciji Ureda za udruge, zatim „Principi vlasti za 21. stoljeće – otvoreni podaci“ održanoj 20. veljače 2015. u organizaciji Partnerstva za otvorenu vlast, kao i na 8. Forumu za javnu upravu Instituta za javnu upravu i Zaklade Friedrich Ebert koji se održao 4. ožujka 2015. na temu „Uprava u digitalno doba – otvoreni podaci“ kojeg je uredila i moderirala. U svibnju je sudjelovala na Međunarodnoj konferenciji „Transparentnost regulatornih tijela“ koja se održala u Beogradu 20. svibnja 2015., a u 4-6. lipnja na 4. Globalnoj konferenciji o istraživanju transparentnosti u Luganu, Švicarska. Također, 8. lipnja sudjelovala je na  konferenciji „Going local – Croatia 2015 Digital Single Market strategija“ u organizaciji Ministarstva gospodarstva o Strategiji digitalnog tržišta EU, kao i 9. lipnja 2015. na predstavljanju platforme „imamopravoznati.org“, sustava za podnošenje zahtjeva za pristup i zahtjeva za ponovnu uporabu informacija kojeg je uspostavila udruga Code for Croatia, dok su istoga dana voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama mr.sc. Dubravka Bevandić, dipl.iur. i savjetnica povjerenice Antonija Šantić, dipl.iur. sudjelovale na okruglom stolu o „Dostupnosti i korištenju arhivskog gradiva“ u organizaciji Hrvatskog državnog arhiva povodom međunarodnog dana arhiva. Također, Povjerenica je 11. lipnja 2015. izlagala i na međunarodnom ECPRD seminaru u Hrvatskom saboru „Uključivanje javnosti u proces izrade i donošenja zakona“ na kojem su sudjelovali predstavnici parlamenata europskih država, kao i na znanstveno-stručnom skupu „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“ koji se održao u na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 6-7. srpnja 2015.

U prvoj polovici godine Povjerenica je na zahtjev novinara dala preko 30 izjava, komentara i intervjua, a sudjelovala je kao gošća i u većem broju radijskih i tv emisija.

Pregled edukacijskih i promotivnih aktivnosti siječanj-srpanj 2015