Zagreb, 20. svibnja 2019. – Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak i Vuk Vuković s Instituta sinergije znanosti i društva danas su u Hrvatskom novinarskom društvu predstavili višestruko pretraživu aplikaciju koja koristi otvorene podatke Grada Bjelovara, a putem koje svi građani Bjelovara i svi koje zanima transparentnost i trošenje proračunskih sredstava mogu vidjeti kako se troši proračunski novac, na adresi https://proracun.bjelovar.hr.

Na predstavljanju  aplikacije i njenih mogućnosti istaknuto je kako je pravo na pristup informacijama Ustavom i Zakonom o pravu na pristup informacijama zajamčeno pravo svakoga da zna kako se troši javni novac, te predstavlja sjajan alat za znanstvenike i novinare, budući su im sve baze od 1.1.2018. na ovako dostupne u API verziji, te u otvorenim formatima poput JSON-a i CSV-a.