Uoči početka rada na najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem preuzimanja Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56 (OD Direktiva), a u povodu obilježavanja 28. rujna – Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, tijekom rujna i listopada ove godine Povjerenik za informiranje otvara dijalog sa stručnom javnosti s ciljem osiguravanja mogućeg doprinosa kvaliteti sadržaja i norme na području prava na pristup informacijama, temeljenu na uočenim slabostima zakonskih rješenja testiranih tijekom sedmogodišnje primjene Zakona i od strane korisnika i od strane obveznika primjene Zakona.

Prva u nizu prethodna rasprava održana je u srijedu, 23. rujna 2020. godine s predstavnicima akademske zajednice, s fokusom na ona zakonska rješenja primjena kojih je ukazala da postoji prostor za poboljšanja u inače kvalitetnom zakonskom tekstu. Na raspravi su sudjelovali prva povjerenica za informiranje  dr.sc. Anamarija Musa, s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za upravno pravo i prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Podloga za raspravu bile su teze za preispitivanje  pojedinih zakonskih odredbi koje je Povjerenik za informiranje uključio i u tekst Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2019. godini, a koje je u ožujku 2020. godine podnio Hrvatskom saboru  (cjelovito Izvješće dostupno je ovdje).